Paarden


  Enella R (VERKOCHT)
KWPN Merrie (prok gekeurd)
Afstamming: Rousseau x Goodtimes x Ramiro


  Ariane Boszorg (VERKOCHT)
Friese Merrie
Afstamming: Loadewyk x Tjimme


  Zalza R (VERKOCHT)
KWPN Ruin
Afstamming: Don Primaire x Zonneglans x J.Amagun


  Gealeen (VERKOCHT)
KWPN Merrie
Afstamming: Metall x Ahoy x Renovo


  Gerona (VERKOCHT)
KWPN Merrie
Afstamming: Andretti x Houston x Aktion


  Gilona (VERKOCHT)
KWPN Merrie
Afstamming: Apache x Ferro x Emilion


  Eranka R
KWPN merrie
Sir Oldenburg x Ferro x Ramiro Z


  Ella B (VERKOCHT)
KWPN merrie
Zenon x Sir Sinclair x Lancet


  Diez R  (VERKOCHT)
KWPN ruin
Sorento x Goodtimes x Le MexicoZenon x Sir Sinclair x Lancet